Giường điện 3 mô tơ- 3MVP01

122,000  / night

  • Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 70° (±5%)
  • Nâng, hạ phần chân từ 0° đến 22° (±5%)
  • Nâng, hạ kết hợp phần đầu, lưng và chân cùng lúc
  • Nâng, hạ chiều cao từ 250mm đến 590mm (±5%)

Clear dates

Gọi +84 345 909 909