Giường điện 4 mô tơ- 4MVP01

143,000 ngày

  • Nâng, hạ phần đầu 0° đến 20°
  • Nâng hạ phần lưng từ 0° đến 60°
  • Nâng, hạ phần chân từ 0° đến 25°
  • Nâng, hạ chiều cao từ 270mm đến 670mm

Thiết lập lại ngày

Gọi +84 345 909 909