Giường 2 tay quay – 2TQVP01

58,000  / night

  • Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 70° (±5%)
  • Nâng, hạ kết hợp phần lưng 0° đến 70° và chân 0° đến 25° (±5%)

Clear dates

Gọi +84 345 909 909