Giường 2 tay quay 3 chức năng – 2TQVP02

86,000 ngày

  • Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 70° (±5%)
  • Nâng, hạ kết hợp phần lưng 0° đến 70° và chân 0° đến 25° (±5%)
  • Nâng, hạ chiều cao từ 250mm đến 590mm (±5%)

Thiết lập lại ngày

Gọi +84 345 909 909