Giường 5 tay quay 5TQVP01

79,000 ngày

  • Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến 75° (±5%)
  • Nâng, hạ phần chân từ -55° đến 35° (±5%)
  • Nghiêng trái/phải từ 0° đến 45° (±5%)

còn 10 hàng

Thiết lập lại ngày

Gọi +84 345 909 909