VPIC Việt Phát nhận chứng nhận ISO 9001:2015

VPIC Việt Phát là một công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ gia công cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như ô tô, điện tử, y tế và năng lượng tái tạo. Vào ngày 05/06/2023, VPIC Việt Phát đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 từ Tổ chức đánh giá, chứng nhận và kiểm định quốc tế.

ISO 9001:2015 là gì?

  • ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế.
  • Nó được sử dụng để đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật liên quan.
  • Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu về việc tổ chức quản lý các quy trình và hoạt động để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Vì sao VPIC Việt Phát nhận được chứng nhận ISO 9001:2015?

  • VPIC Việt Phát đã cải tiến và thực hiện các quy trình quản lý chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
  • Công ty đã xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng khép kín và liên tục cải thiện để đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật liên quan.
  • VPIC Việt Phát đã chứng minh được khả năng quản lý chất lượng thông qua việc áp dụng các quy trình và hoạt động quản lý chất lượng trong các hoạt động của công ty.

Lợi ích của việc nhận chứng nhận ISO 9001:2015

  • Tăng sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường.
  • Giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan đến sai sót trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ.
  • Cải thiện hiệu quả tổ chức và quản lý trong công ty.

Kết luận

VPIC Việt Phát đã nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 từ Tổ chức đánh giá, chứng nhận và kiểm định quốc tế. Đây là một thành tựu đáng tự hào cho công ty và là minh chứng cho năng lực của VPIC Việt Phát trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời, việc nhận chứng nhận này cũng giúp tăng sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Bài viết liên quan

Gọi +84 345 909 909